loading
KDO JSME

Black Tiger Holdings Company, a.s. je česká společnost se sídlem v Praze, která se zaměřuje na aplikace umělé inteligence. Věříme, že naše aplikace jsou schopny vylepšit schopnosti každého z nás stejně dobře jako celé společnosti.

NAŠE PROJEKTY
BLOCKCHAIN

Navázali jsme úzkou spolupráci se společností Invictus Solutions zabývající se výstavbou a provozováním předních evropských datacenter. Narozdíl od konvenčních datacenter používaných jako úložiště dokumentů, nebo mailový server či informační systém, v našich datacentrech se primárně kumuluje obrovský výpočetní výkon, jehož v současnosti nejlepším využitím je Blockchain. Naše společnost vyvíjí procesy, které si působení na nově vznikajícícm trhu Blockchainu vyžaduje.

TRADING

Zde zdokonalujeme způsob, jakým tradeři obchodují. Traderům pomáháme optimalizovat jejich obchodní systémy, které převádíme do algoritmických strategií a doplňujeme je o náš systém pro správu rizikovosti, monitoring a reporting.

LOGISTIKA

Toto je velmi rozsáhlá oblast v právě probíhající průmyslové revoluci 4.0. Od správy skladů po transport zboží, logistika se mění. Našim klientům pomáháme navrhovat a implementovat inteligentní systémy do jejich rozhodovacích a plánovacích procesů.

CO PODPORUJEME

Black Tiger je víc než jen umělá inteligene. Festival Kosi na Vsi, který vedle hudebního programu nabízí i široké spektrum aktivit pro rodiny s dětmi, je jedním z našich projektů. Jsme jedním z klíčových organizátorů a sponzorů této lokální kulturní události, kterou na posledním ročníku navštívilo téměř 1000 lidí.

SMĚREM K LEPŠÍM ZÍTŘKŮM

NÁŠ TÝM
Jan Lochman

Board Chairman

lochman@black-tiger.cz

Martin Klouček

CEO

kloucek@black-tiger.cz

KONTAKT
BLACK TIGER HOLDINGS COMPANY, a.s.
Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 05735530, DIČ: CZ05735530
info@black-tiger.cz

Společnost vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 22178